Regulamin aplikacji

Regulamin Partnerskiego Programu Rabatowego „Karta Tatrzańska” przeznaczonego dla Turystów oraz użytkowania Aplikacji „Karta Tatrzańska”

§ 1 Definicje pojęć użytych w Regulaminie
Program – Partnerski Program Rabatowy „Karta Tatrzańska”, przeznaczony dla turystów, przebywających na terenie Podhala, organizowany w Obiektach Noclegowych, uczestniczących w Programie oraz u Partnerów.

Aplikacja „Karta Tatrzańska” – aplikacja mobilna „Karta Tatrzańska”, dedykowana dla systemów Android i iOS, do której pełnię praw majątkowych posiada Organizator, a której celem jest udostępnianie przez Partnerów kuponów rabatowych dla Turystów, przy jednoczesnym udziale Obiektów Noclegowych, biorących udział w Programie i  posiadających Kody dostępu do Modułu kuponów rabatowych. Aplikacja jest pobierana bezpośrednio z Portalu lub z innych wskazanych przez Organizatora lokalizacji i instalowana w pamięci przenośnego urządzenia telekomunikacyjnego Użytkownika Karty Tatrzańskiej.

Kod dostępu – kod, udostępniony przez Organizatora Obiektowi Noclegowemu, biorącemu udział w Programie, odblokowujący Moduł kuponów rabatowych w Aplikacji. 
 
Moduł kuponów rabatowych – moduł w Aplikacji, aktywowany przez Użytkownika za pomocą Kodu dostępu w Obiekcie Noclegowym, uczestniczącym w Programie, zawierający kupony rabatowe i umożliwiający turyście skorzystanie ze zniżek lub uzyskania innej bonifikaty u Partnerów Programu.
 
Użytkownik Karty Tatrzańskiej – turysta, korzystający z usług Obiektu Noclegowego, uczestniczącego w Programie, uprawniony do użytkowania Aplikacji wraz z aktywnym dostępem do Modułu kuponów rabatowych. 
 
Partner – podmiot, oferujący określony rodzaj oraz wysokość zniżki, bądź rabatu dla turystów, korzystających z Aplikacji z aktywnym dostępem do Modułu kuponów rabatowych. Liczba Partnerów jest wartością zmienną. Informacje na temat aktualnych Partnerów znajdują się na Portalu oraz w module Lista Atrakcji w Aplikacji.
 
Obiekt Noclegowy – obiekt, biorący udział w Programie, zobowiązany do okazania swoim gościom Kodu dostępu do Modułu kuponów rabatowych w Aplikacji. Liczba Obiektów Noclegowych jest wartością zmienną. Informacje na temat Obiektów Noclegowych, uczestniczących w Programie znajdują się na Portalu.
 
Organizator - Tatra Premium Sp. z o.o., ul. Krupówki 4, 34-500 Zakopane, z siedzibą przy ul. S. Korbońskiego 12, 30-443 Kraków, KRS: 0000701756, NIP: 7361726408, REGON: 368689433, właściciel Aplikacji.
 
Portal – oficjalna strona internetowa Programu: www.kartatatrzanska.pl, zarządzana przez Organizatora.
 
§ 2 Ogólne postanowienia Programu „Karta Tatrzańska”
 1. Organizator Programu jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem Aplikacji.
 2. Program Karta Tatrzańska skierowany jest do osób indywidualnych, będących gośćmi Obiektów Noclegowych, biorących udział w Programie.
 3. Program prowadzony jest w Obiektach Noclegowych oraz u Partnerów.
 4. Wszelkie prawa, w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem Programu, funkcjonalnością, wyglądem graficznym oraz oprogramowaniem Aplikacji i Portalu www.kartatatrzanska.pl stanowią własność Organizatora.
 5. Organizator przekazuje Kody dostępu do Modułu kuponów rabatowych w Aplikacji do użytku Obiektu Noclegowego w celu ich udostępniania turystom.

§ 3 Warunki udziału w Programie
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest ściągnięcie i zainstalowanie Aplikacji w pamięci przenośnego urządzenia telekomunikacyjnego: telefonu komórkowego, smartfona lub tabletu.
 2. Warunkiem otrzymania przez turystę dostępu do Modułu kuponów rabatowych w Aplikacji jest dokonanie rezerwacji pobytu w jednym z obiektów noclegowych, współpracujących z Organizatorem i których aktualna lista znajduje się na Portalu - www.kartatatrzanska.pl
 3. Kod dostępu do Modułu kuponów rabatowych okazywany jest turyście w Obiekcie Noclegowym, w którym zarezerwował nocleg. Kod dostępu aktywuje kupony rabatowe na okres 14 dniu.
 4. Właściciel obiektu noclegowego (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do okazania gościom, w dniu ich przyjazdu, Kodu dostępu odpowiednią liczbę razy - tak, aby wszyscy z zameldowanych Gości mieli możliwość skorzystania z Programu.
 5. Udostępnienie Kodu dostępu do Modułu kuponów rabatowych jest bezpłatne.
§ 4 Warunki korzystania z Aplikacji „Karta Tatrzańska” i minimalne wymagania sprzętowe
 1. Aplikacja to oprogramowanie, działające na przenośnych urządzeniach telekomunikacyjnych: telefonach komórkowych, smartfonach oraz tabletach, pracujących w oparciu o system operacyjny od Android 5 wzwyż oraz iOS 9.0 - 10.3.2
 2. Aplikację można pobrać, odpowiednio dla systemu operacyjnego urządzenia, ze sklepu Google Play lub Appstore, poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie „Karta Tatrzańska”.
 3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji jest bezpłatne.
 4. W celu pobrania, zainstalowania i korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien posiadać urządzenie ze sprawnym i aktywnym modułem dostępu do sieci Internet, ze sprawnym i aktywnym modułem GPS oraz z wbudowanym aparatem fotograficznym.
 5. Warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania Aplikacji jest tymczasowe przetwarzanie przez nią informacji o geolokalizacji urządzenia Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§ 5 Warunki uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści
 1. Użytkownicy Karty Tatrzańskiej są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u Partnerów Programu (atrakcji) przez 14 dni od chwili odblokowania Modułu Kuponów Rabatowych w Aplikacji. Po tym okresie, aby ponownie skorzystać z listy kuponów, Użytkownik musi powtórnie zeskanować kod w swoim Obiekcie Noclegowym.
 2. Jeden aktywny kupon rabatowy upoważnia do otrzymania rabatu maksymalnie 5 osób.
 3. W celu otrzymania rabatu, bądź innej bonifikaty, Użytkownik zobowiązany jest do okazania Partnerowi aktywnego kuponu w Aplikacji przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.
 4. Ważność kuponu rabatowego weryfikowana jest poprzez zeskanowanie dodatkowego kodu u Partnera.
 5. W przypadku, kiedy Użytkownik będzie posługiwał się Aplikacją z nieaktywnym Modułem kuponów rabatowych, Partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.
 6. Rabat przyznany na podstawie okazanego kuponu rabatowego nie łączy się z własnymi promocjami Partnera (właściciela atrakcji). Promocje nie sumują się.
 7. Partner zobowiązany jest do udzielania Użytkownikowi określonego rabatu zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami zawartymi w umowie partnerskiej.
§ 6 Reklamacje
 1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania Programu poprzez wysłanie wiadomości e -mail na adres: info@kartatarzanska.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do Organizatora.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Przystępując do Programu, Użytkownik, Obiekt Noclegowy oraz Partner akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać.
 2. Ewentualne spory związane z Programem Karta Tatrzańska będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 3. Użytkownik Karty Tatrzańskiej nie może otrzymać gratyfikacji za niewykorzystanie udostępnionych mu kuponów rabatowych w Aplikacji.
 

Nasi partnerzy